Quy trình này nhằm đưa ra những nguyên tắc bảo đảm cung cấp các trang thiết bị mua vào, đáp ứng được yêu cầu công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và lao động thuộc Ban hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Quy trình này nhằm đưa ra những nguyên tắc bảo đảm công tác thanh toán tài chính của Ban theo đúng quy định của Bộ Tài chính, nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKTCK MÙ LÙ THÀNG
Địa chỉ: huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213.3911.369; Fax: 0213.3911.378
Email: hcth.ktck.laichau@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Thái Sơn - Trưởng Ban biên tập
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này