1.Lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa

- Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam: 15/26 TTHC.

2. Lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa liên thông

- Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam: 8/26 TTHC.

- Lĩnh vực xây dựng: 4/4 TTHC.

- Lĩnh vực đất đai: 3/3 TTHC.

- Lĩnh vực thương mại quốc tế: 02/02 TTHC.

Ngày 08/7/2016, UBND tỉnh Lai Châu đã ký Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Các quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.

Quy trình này quy định trách nhiệm và phương pháp kiểm soát các hoạt động chức năng không phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thực hiện và hoàn thành.

 

Quy trình này quy định trách nhiệm và phương pháp thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa để giải quyết những vấn đề bất cập, tồn tại, tiềm ẩn trong quá trình giải quyết các công việc của Ban và trong áp dụng thực hiện HTQLCL hoặc những đề xuất cải tiến nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực của HTQLCL.

 

Quy trình này quy định trình tự, thủ tục và nội dung đợt xem xét của Lãnh đạo, nhằm duy trì vai trò lãnh đạo của Lãnh đạo Ban với hệ thống quản lý chất lượng của Ban, phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý chất lượng Ban đã xây dựng.

 

Quy trình này quy định cách thức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản các loại hồ sơ, tài liệu, công văn đi, đến đảm bảo không bị mất mát, hư hỏng và dễ dàng, thuận tiện khi sử dụng.

 

Quy trình này quy định phương pháp kiểm soát các tài liệu liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của BQL khu KTCK Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu nhằm đảm bảo đúng tài liệu sử dụng, đúng nơi sử dụng và đúng thời gian sử dụng.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKTCK MÙ LÙ THÀNG
Địa chỉ: huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213.3911.369; Fax: 0213.3911.378
Email: hcth.ktck.laichau@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Thái Sơn - Trưởng Ban biên tập
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này